q Nová podpora akumulace energie a zjednodušení připojování malých OZE pro vlastní spotřebu | Sunny Power s.r.o.
777 422 330; 778 001 113; info@sunnypower.cz
Dne 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky (PPVČR). Cílem vlády je v energetické politice mimo jiné zjednodušit podmínky pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. 

V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny elektrické energie a tepla a jejich plynulou a bezpečnou dodávku všem zákazníkům,“ píše se v dokumentu PPVČR.

„Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti,“ uvádí vláda v PPVČR.

Jednodušší připojování nových zdrojů a podpora akumulaci

K prioritám vlády v energetické politice má patřit také podpora decentrální výrobě energie z malých OZE

„Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací,“ dodává vláda v PPVČR.

Samovýrobci tahounem budoucího růstu OZE

Nejméně o polovinu by měla narůst v ČR výroba energie z OZE do roku 2030. Největší roli budou hrát samovýrobci: domácnosti a podniky, kteří si budou vyrábět vlastní energii, dále větrné a geotermální zdroje a biometan.

Podle výpočtu Komory OZE by se měla “zelená energie” podílet na energetickém mixu do roku 2030 nejméně  22,5 procenta. Výpočet vychází z celounijního cíle. Oproti současnému stavu je to zhruba poloviční nárůst s tím, že mezi členskými státy EU patří český cíl ke třem nejnižším. Podobně je na tom Lucembursko a Maďarsko.

Nový plan podpory pro zelenou energii

Na základě přijatých dohod o budoucí podpoře OZE před několika týdny se v Bruselo rozhodlo o tom, že jednotlivé členské státy budou muset zveřejnit harmonogram nejméně pětileté podpory OZE, a to včetně výhledu finanční podpory. Pokud tyto cíle členský stát nebude plnit, bude po vyjednávání s Evropskou komisí přispívat na rozvoj OZE v jiných zemích.

„Rozvoj OZE už několik let stagnuje. Finanční podpora byla plošně zrušena v roce 2013 v reakci na nezvládnutou regulaci fotovoltaiky v roce 2009. Od té doby se situace postupně zlepšuje hlavně díky operačním programům a Nové zelené úsporám,“ uvedl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Důraz na decentralizaci energetiky

Dalším impulzem pro rozvoj zelené energetiky bude usnadnění výroby energie z OZE pro vlastní spotřebu v malých zdrojích. V rámci chystané směrnice budou samospotřebitelé zvýhodnění při výrobě a uskladnění energie, pokud budou provozovat male zdroje o výkonu do 30 kWp.

Provozovatelé malých zdrojů pro vlastní spotřebu (tzv. Prosumeři) budou moci vyrábět, akumulovat a nespotřebované přebytky energie mezi sebou obchodovat bez nutnosti licence. Pro tyto zdroje bude navíc platit zjednodušený process schvalování připojení do sítě v rámci jednoho kontaktního místa.