q Obnovitelné zdroje vyrobily v roce 2020 v EU více elektřiny, než ty fosilní | Sunny Power s.r.o.
777 422 330; 778 001 113; info@sunnypower.cz

Podle studie Ember a Agora Energiewende dosáhly v roce 2020 obnovitelné zdroje v EU podílu 38 % na vyrobené elektřině.

 Poprvé v roce 2020 vyrobily obnovitelné zdroje v Evropské unii více elektřiny, než zdroje fosilní. Je to dáno především masivním útlumem výroby elektřiny z uhlí, která jen mezi lety 2015-2020 spadla o polovinu.

Zatímco výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU od roku 2010 výrazně stoupá, výroba ve fosilních zdrojích, zejména uhelných elektrárnách, v tomto období klesla z téměř 50 % na 37 %.

Na tomto růstu se nejvýznamněji podílí větrné elektrárny a solární elektrárny, stabilním obnovitelným zdrojem zůstávají vodní elektrárny a biomasa. Nejvyšší podíl využití větrné a solární energie mají Dánsko (61 %), Irsko (35 %), Německo (33 %) a Španělsko (29 %). Za výraznější podíl obnovitelných zdrojů ale může i snížení spotřeby elektřiny v roce 2020 o asi 4 %.