777 422 330; 778 001 113; info@sunnypower.cz
Logo MPO

OPTAK – Úspory energie

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

 

Program Úspory energie umožňuje podnikatelům podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby. Účelem programu je opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví a další

Dotace na: Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Výše dotace: 300 tis. – 100 mil. Kč

Alokovaná částa: 2 000 000 000 Kč

Maximální míra podpory:  % způsobilých výdajů

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) 80% 80%
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) 70% 70%
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) 60% 60%

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • instalace fotovoltaických panelů pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace systémů akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů pro vlastní potřebu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • míra absolutní úspory elektrické energie
 • poměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilogramech za jeden rok)
 • kvalitní zpracování projektové dokumentace a rozpočtu projektu

Lhůta pro příjem žádostí: předpokládaný termín vyhlášení jaro 2021

Detailní informace o podpoře solárních elektráren pro firmy z programu OPTAK naleznete zde.