777 269 797; 603 832 585 info@sunnypower.cz
Logo MPO

OPPIK – Úspory energie

Program Úspory energie umožňuje podnikatelům podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví a další

Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity

Výše dotace: 500 tis. – 250 mil. Kč

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) 50%
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) 40%
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) 30%

Míra podpory na ekologické studie (energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • instalace fotovoltaických panelů pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace systémů akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů pro vlastní potřebu

Dále lze dotaci využít na:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • poměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilogramech za jeden rok)
 • míra absolutní úspory tepelné či elektrické energie – nejlépe v rozmezí od 10 do 60 % oproti původní situaci
 • kvalitní zpracování projektové dokumentace a rozpočtu projektu

 

Detailní informace o podpoře solárních elektráren pro firmy z programu OPPIK naleznete zde.